Seleccionats per formar part de la "Generació Plurilingüe"

La nostra escola ha estat seleccionada per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries", de les edicions 2018-2021 i 2019-2022. Us facilitem l'enllaç a la RESOLUCIÓ EDU/2318/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7958/1760169.pdf