AFA

L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) està constituïda per totes les famílies dels alumnes de l’escola. S’encarrega de la gestió administrativa dels serveis d’acollida matinal i vespertina (SAM i SAV), del menjador i de les activitats complementàries i forma part de la comissió de serveis i econòmica.

Les famílies dels alumnes poden participar també en les diferents comissions de treball en què està organitzada l'escola així com en tasques diverses de voluntariat.

Les famílies tenen també un paper fonamental en les assemblees gestores on es debaten i es tracten temes d’interès per a tota la comunitat i que es duen a terme un cop al mes.

La representació legal de les famílies ve donada pels seus representants de l’AFA a l’anomenada Junta de l’AFA (president, vice-president, secretari, vice-secretari i tresorer) i pel seu representant al Consell Escolar.

La Junta de l'AFA està formada actualment per Judit Camp, Marcelino Arilla, Laura Melchor, Mònica Fernandez i Ferriol Barbena.

Podeu visitar el blog de l'AFA de l'Escola Joan Coromines a coroblog.coromines.cat

L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) està constituïda per totes les famílies dels alumnes de l’escola. S’encarrega de la gestió administrativa dels serveis d’acollida matinal i vespertina (SAM i SAV), del menjador i de les activitats complementàries i forma part de la comissió de serveis i econòmica.

Les famílies dels alumnes poden participar també en les diferents comissions de treball en què està organitzada l'escola així com en tasques diverses de voluntariat.

Les famílies tenen també un paper fonamental en les assemblees gestores on es debaten i es tracten temes d’interès per a tota la comunitat i que es duen a terme un cop al mes.

La representació legal de les famílies ve donada pels seus representants de l’AFA a l’anomenada Junta de l’AFA (president, vice-president, secretari, vice-secretari i tresorer) i pel seu representant al Consell Escolar.

La Junta de l'AFA està formada actualment per Judit Camp, Marcelino Arilla, Laura Melchor, Mònica Fernandez i Ferriol Barbena.

Podeu visitar el blog de l'AFA de l'Escola Joan Coromines a coroblog.coromines.cat