El projecte

En els últims anys, la nostra manera de comunicar-nos, d'actuar i de pensar ha canviat de manera radical. Internet ha revolucionat la nostra societat, vivim en un món globalitzat que canvia molt ràpidament. En aquest nou context creiem que les funcions educatives de l'escola tampoc són les mateixes i per tant la manera d'aprendre també s'ha de transformar. Creiem que no té cap sentit educar en la memorització de conceptes i en la repetició i mecanització.

El nostre projecte educatiu fonamentalment beu de cinc fonts:

  • Com a comunitat d'aprenentatge, posem en pràctica actuacions d'èxit com els grups interactius, basats en l'aprenentatge dialògic.
  • També rebem la influència de l'experiència pedagògica de Reggio Emilia, amb Loris Malaguzzi al capdavant, especialment pel que fa al fet d'incorporar l'art en els aprenentatges, el treball per projectes i els ambients preparats, que al Joan Coromines, en diem espais.
  • La psicomotricitat a Educació Infantil i el treball del cos a Primària també són un part important del nostre projecte. Basant-nos en la pràctica psicomotriu de Bernat Aucouturier, partim del joc espontani de l'infant dins la sala amb l'acompanyament de l'adult. Les interaccions amb els altres, el respecte a l'espai propi i la possibilitat de compartir permeten que el nen pugui realitzar el seu procés maduratiu, reforçant la confiança i la seguretat en sí mateix.
  • Els tres principis que sustenten la pedagogia sistèmica són bàsics pel model pedagògic de la nostra escola. L'ordre: cada persona que forma part de la comunitat ha de saber quina és la seva funció i se n'ha de responsabilitzar perquè quan ocupem un lloc que no és el nostre, el sistema s'altera i es produeixen conflictes i malestar. Donar i rebre: hi ha d'haver un cert equilibri entre iguals, infant amb infant i adult amb adult; a més els adults ens hem de nodrir per poder donar als infants de manera amorosa sense buscar una compensació. I el sentiment de pertinença: és important sentir que formes part d'un grup o d'un sistema, en el nostre cas a l'escola. És bàsic que els infants sentin respecte vers el seu propi sistema familiar.
  • Finalment, creiem que moltes famílies escullen la nostra escola per la influència de Rebecca i Mauricio Wild gràcies a la qual respectem al màxim els diferents ritmes d'aprenentatge dels infants.

En els últims anys, la nostra manera de comunicar-nos, d'actuar i de pensar ha canviat de manera radical. Internet ha revolucionat la nostra societat, vivim en un món globalitzat que canvia molt ràpidament. En aquest nou context creiem que les funcions educatives de l'escola tampoc són les mateixes i per tant la manera d'aprendre també s'ha de transformar. Creiem que no té cap sentit educar en la memorització de conceptes i en la repetició i mecanització.

El nostre projecte educatiu fonamentalment beu de cinc fonts:

  • Com a comunitat d'aprenentatge, posem en pràctica actuacions d'èxit com els grups interactius, basats en l'aprenentatge dialògic.
  • També rebem la influència de l'experiència pedagògica de Reggio Emilia, amb Loris Malaguzzi al capdavant, especialment pel que fa al fet d'incorporar l'art en els aprenentatges, el treball per projectes i els ambients preparats, que al Joan Coromines, en diem espais.
  • La psicomotricitat a Educació Infantil i el treball del cos a Primària també són un part important del nostre projecte. Basant-nos en la pràctica psicomotriu de Bernat Aucouturier, partim del joc espontani de l'infant dins la sala amb l'acompanyament de l'adult. Les interaccions amb els altres, el respecte a l'espai propi i la possibilitat de compartir permeten que el nen pugui realitzar el seu procés maduratiu, reforçant la confiança i la seguretat en sí mateix.
  • Els tres principis que sustenten la pedagogia sistèmica són bàsics pel model pedagògic de la nostra escola. L'ordre: cada persona que forma part de la comunitat ha de saber quina és la seva funció i se n'ha de responsabilitzar perquè quan ocupem un lloc que no és el nostre, el sistema s'altera i es produeixen conflictes i malestar. Donar i rebre: hi ha d'haver un cert equilibri entre iguals, infant amb infant i adult amb adult; a més els adults ens hem de nodrir per poder donar als infants de manera amorosa sense buscar una compensació. I el sentiment de pertinença: és important sentir que formes part d'un grup o d'un sistema, en el nostre cas a l'escola. És bàsic que els infants sentin respecte vers el seu propi sistema familiar.
  • Finalment, creiem que moltes famílies escullen la nostra escola per la influència de Rebecca i Mauricio Wild gràcies a la qual respectem al màxim els diferents ritmes d'aprenentatge dels infants.