Comunitat d'Aprenentatge

Comunitats d’Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen en l’educació del segle XXI.

El Departament d'Ensenyament, en el seu Pla per a la llengua i la cohesió social, promou les Comunitats d'Aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor. És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat (professorat, famílies i agents educatius del territori) per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en els centres.

Comunitats d’Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen en l’educació del segle XXI.

El Departament d'Ensenyament, en el seu Pla per a la llengua i la cohesió social, promou les Comunitats d'Aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor. És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat (professorat, famílies i agents educatius del territori) per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en els centres.