Assemblea i Comissions

Pares i mares a una assamblea

Com a comunitat d'aprenentatge ens organitzem en assemblees, sempre presidides per la Direcció de l'escola. En aquestes assemblees es debaten i es prenen decisions sobre les qüestions que tenen a veure amb la comunitat, unes decisions que hauran de ser ratificades pel Consell Escolar, tal com estableixen les lleis educatives.
L'Assemblea està integrada per representants de totes les comissions i està oberta a tots els membres de la comunitat. Es pretén que hi participi el màxim de membres de la comunitat, formin part o no de les diverses comissions i estiguin implicats o no en tasques de voluntariat durant el curs. Es reuneix mensualment per fer el seguiment de les tasques de les comissions i vetllar per la coherència i la cohesió de la comunitat.
La comunitat treballa en comissions mixtes, és a dir, formades per familiars, mestres i d'altres participants que hi vulguin col·laborar. També funcionen grups de treball que ajuden a agilitzar el funcionament general.

 • Comissió econòmica: fa el seguiment de les operacions econòmiques de la Comunitat, elabora el pressupost i el balanç anual com a AFA i coordina la captació de recursos financers.
 • Comissió de extraescolars: Organitza les activitats extraescolars.
 • Comissió de menjador:Gestiona les tasques amb la empresa VALORS que porta el menjador
 • Comissió de Casals: Organitza el casal d'estiu i el casalet de Nadal.
 • Comissió d'infraestructures: s'encarrega del manteniment i obres de millora dels edificis i vetlla pel compliment del calendari amb referència a la construcció del nou edifici. També col·labora amb l'Equip Directiu i el coordinador de Riscos Laborals en la gestió del Pla d'Emergència i la seguretat.
 • Comissió de voluntariat: busca persones voluntàries, les informa i vetlla perquè se sentin acollits. Promou equips concrets, organitza torns, calendaris, horaris, prepara materials i coordina tasques dels equips que sorgeixen.
 • Comissió de festes: proposa les activitats de les festes que la comunitat ha decidit i en coordina aspectes tècnics. També dóna suport a l'equip de mestres en la preparació i realització de les festes tradicionals i/o curriculars.
 • Comissió de formació: dinamitza la formació dels familiars i del conjunt de la comunitat encaminada a la qualitat educativa.
 • Comissió de comunicació: s'encarrega d'administrar la web i el blog de l'escola i les cartelleres dels dos edificis. També col·labora en la gestió del moodle i de les llistes de correu electrònic de la comunitat.
 • Comissió de benestar: Organitza diferents activitats al llarg de l'any per tal que les famílies es sentin acollides a la comunitat: Excursions, Intercanvi de lectura de contes, jornades d'interculturalitat, xerrades d'acollida a les famílies nouvingudes a l'escola,..
Pares i mares a una assamblea

Com a comunitat d'aprenentatge ens organitzem en assemblees, sempre presidides per la Direcció de l'escola. En aquestes assemblees es debaten i es prenen decisions sobre les qüestions que tenen a veure amb la comunitat, unes decisions que hauran de ser ratificades pel Consell Escolar, tal com estableixen les lleis educatives.
L'Assemblea està integrada per representants de totes les comissions i està oberta a tots els membres de la comunitat. Es pretén que hi participi el màxim de membres de la comunitat, formin part o no de les diverses comissions i estiguin implicats o no en tasques de voluntariat durant el curs. Es reuneix mensualment per fer el seguiment de les tasques de les comissions i vetllar per la coherència i la cohesió de la comunitat.
La comunitat treballa en comissions mixtes, és a dir, formades per familiars, mestres i d'altres participants que hi vulguin col·laborar. També funcionen grups de treball que ajuden a agilitzar el funcionament general.

 • Comissió econòmica: fa el seguiment de les operacions econòmiques de la Comunitat, elabora el pressupost i el balanç anual com a AFA i coordina la captació de recursos financers.
 • Comissió de extraescolars: Organitza les activitats extraescolars.
 • Comissió de menjador:Gestiona les tasques amb la empresa VALORS que porta el menjador
 • Comissió de Casals: Organitza el casal d'estiu i el casalet de Nadal.
 • Comissió d'infraestructures: s'encarrega del manteniment i obres de millora dels edificis i vetlla pel compliment del calendari amb referència a la construcció del nou edifici. També col·labora amb l'Equip Directiu i el coordinador de Riscos Laborals en la gestió del Pla d'Emergència i la seguretat.
 • Comissió de voluntariat: busca persones voluntàries, les informa i vetlla perquè se sentin acollits. Promou equips concrets, organitza torns, calendaris, horaris, prepara materials i coordina tasques dels equips que sorgeixen.
 • Comissió de festes: proposa les activitats de les festes que la comunitat ha decidit i en coordina aspectes tècnics. També dóna suport a l'equip de mestres en la preparació i realització de les festes tradicionals i/o curriculars.
 • Comissió de formació: dinamitza la formació dels familiars i del conjunt de la comunitat encaminada a la qualitat educativa.
 • Comissió de comunicació: s'encarrega d'administrar la web i el blog de l'escola i les cartelleres dels dos edificis. També col·labora en la gestió del moodle i de les llistes de correu electrònic de la comunitat.
 • Comissió de benestar: Organitza diferents activitats al llarg de l'any per tal que les famílies es sentin acollides a la comunitat: Excursions, Intercanvi de lectura de contes, jornades d'interculturalitat, xerrades d'acollida a les famílies nouvingudes a l'escola,..