Informació de la preinscripció

llistes barem resoltes reclamacions i amb número de desempat

Número de desempat: 33.386
Barem definitiu ordenat (11 de juny)
Barem definitiu (9 de juny)
Barem provisional

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 2 al 5 de juny.La reclamació es pot fer mitjançant correu electrònic al centre a8067661@xtec.cat i es rebrà justificant de recepció de la reclamació.

Al següent enllaç teniu tota la informació publicada per la generalitat: Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

CALENDARI de preinscripció i matriculació: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/

NORMATIVA de referència a RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf

Resolució 576 de febrer de 2020 per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869583&language=ca_ES

​Oferta (vacants) de la preinscripció, enllaç cap al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21
http://mapaescolar.gencat.cat/


Per qualsevol dubte o consulta ens trobareu a a8067661@xtec.cat o al 633 842 241