L'escola durant el confinament

Ara més que mai ens hem adonat de la importància d’estar junts per poder aprendre.
Som éssers socials i adquirim coneixements des dels inicis de la humanitat a través de l’experiència compartida amb altres persones, que ja s’han afrontat a reptes similars i ens comparteixen les maneres de solucionar que han trobat i junts els incorporem i millorem a través del diàleg i els feedbacks que rebem.
Per això com a societat tenim davant un repte gran, aprendre confinats, es a dir establir vincles i diàleg des de la distància.
Gràcies a les noves tecnologies que estem incorporant en el nostre dia a dia la majoria dels docents durant aquests dies de confinament estem podent connectar-nos amb totes les famílies de l’escola, superant la bretxa digital amb altres mitjans con els telèfons mòbils.
L’altre gran repte és fer un confinament on l’avaluació sigui formativa, es a dir, que el propi alumnat sigui conscient dels seus avenços i de les seves dificultats, per això no hi ha dubte es necessari que els alumnes coneguin els criteris d’avaluació amb anterioritat i que siguin autònoms en seguir els passos per fer una feina com s’espera. L’escola ara més que mai estem utilitzant instruments (pautes d’autoavaluació i bases d’orientació) que ajuden a que l’alumnat incorpori aquesta avaluació formativa.
Tot això només potser possible gràcies a la col·laboració de les famílies que estan fent una tasca essencial en la majoria dels casos, no només sostenint emocionalment a tota la família si no que estan també acompanyant als fills i les filles en el seguiment de les tasques escolars. Però allà on la família no ho pot fer pels motius que estan vivint es fa necessari un seguiment des de fora més acurat, i els mestres, els treballadors socials, mestres en practiques i voluntaris fem els impossibles per tenir cura de tots els infants.
Sovint quan parlem amb les famílies ens adonem que important és escoltar-vos i conèixer amb més detall com esteu i com viviu les dificultats d’aquest moment tan complex i un cop més podem comprovar que sense un estat emocional estable es fa difícil aprendre per això us volem acompanyar amb cura i estima ara més que mai.
Tots aquests reptes són tan complexos que requereixen un treball en equip immens i molt diàleg malgrat les dificultats, per això volem agrair-vos que us apropeu i que ens escriviu sempre que ho necessiteu.