Espais

Els espais són ambients de joc, experimentació intuïtiva i de descoberta preparats per l'equip de mestres.

Es duen a terme a l'Educació Infantil tres tardes per setmana. Cada espai està format per un grup reduït de nens i nenes d'edats barrejades entre els 3 i els 6 anys afavorint, així, propostes de treball més riques i d'atenció individualitzada.

Tots els espais propicien situacions de joc i aprenentatge que permeten desenvolupar les diferents habilitats i capacitats dels infants, partint de la utilització de materials diversos i atractius pensats i elaborats específicament per a cada espai.

A cada espai es vetlla perquè hi hagi joc simbòlic relacionat amb la temàtica que s'ofereix en aquella classe.

  • L'espai de la Grana possibilita manipular i experimentar amb diferents elements naturals a fi de percebre, mitjançant els sentits, les qualitats perceptibles dels objectes (textura, forma, olor, color, so, densitat o pes). Són aliments naturals com la pasta alimentícia, llegums, cereals, farines i, en general, tots aquells productes de gra.
  • L'espai de Construccions ofereix materials per treballar el volum i l'orientació espacial amb diferents elements i objectes com peces de fusta, encaixos, construccions amb materials reciclables, peces apilables...
  • L'espai de Personatges disposa d'una gran varietat de disfresses i complements per poder fer un joc a partir de la invenció d'històries per part dels propis infants.
  • L'espai de l'Aigua permet experimentar a nivell sensitiu les possibilitats que ofereix l'aigua en contacte amb altres elements i/o objectes (densitat, temperatura, transformacions...)
  • L'espai de Llum i Ombres permet jugar i experimentar amb els efectes de les llums descobrint qualitats com la opacitat, les transparències, ombres xineses.... Material específic (material translúcid i taula de llum).
  • L'espai del Càmping permet incidir en propostes comunicatives i de lectoescriptura (escriure postals-servei de correu intern a l'escola...), així com una aproximació a les llengües estrangeres que conviuen a l'escola (anglès, italià, àrab...)
  • L'espai de l'Obrador ofereix la possibilitat d'experimentar amb diferents tècniques i elements plàstics per desenvolupar la creativitat de cada infant. Propostes plàstiques amb varietat d'elements per crear art.
  • L'espai Exterior és on troben propostes de jocs individuals i col·lectius, des de poder jugar amb aigua i terra, jocs d'habilitats, cooperatius...
  • L'espai del Cos es fa a la sala de psicomotricitat. És un espai on es parteix del joc espontani propiciant les relacions internivells.
Veure més

Els espais són ambients de joc, experimentació intuïtiva i de descoberta preparats per l'equip de mestres.

Veure més

Els éssers humans al llarg de la història de la humanitat hem desenvolupat molts llenguatges per expressar-nos estèticament. Som éssers socials i creatius per naturalesa però també en podem aprendre i adquirir els coneixements dels altres.

Veure més

Petits grups heterogenis que en diàleg interactiu realitzen tasques amb la dinamització d'una persona adulta.

Veure més

La psicomotricitat, basada en el joc espontani, és una eina que ajuda a reforçar la confiança i la segurat dels infants.

Veure més

Els projectes desperten l'interès per aprendre: els coneixements que adquirim van lligats a processos per entendre la vida real.

Veure més

El moment de l'entrada i la sortida de l'escola s'acompanyen amb música.

Veure més

Esmorzem fruita i fruits secs i al menjador tenim cuina pròpia, ecològica, de temporada i de proximitat.

Veure més

Servei d'Acollida Matinal, Servei d'Acollida Vespertina, activitats complementàries i casals