Projectes

El treball per projectes parteix de dues premisses:

  • El coneixement s'aprèn fent i entre tots construïm significats.
  • Els contextos de dins i de fora de l'aula ens generen constants preguntes. Totes busquen una resposta que ens ajudi a entendre el món que ens envolta.

A l'escola procurem generar situacions que ens permetin escoltar quines són les inquietuds dels nens i les nenes que estan en el mateix grup-classe. En molts moments es fa rotllana per poder-nos escoltar els uns als altres, donant temps perquè els infants puguin ensenyar coses que han portat de dins o de fora de l'escola i perquè puguin parlar de temes que els interessen.

Els mestres també porten tot allò que consideren adient i que volen compartir amb el grup: notícies, objectes, materials... I és en aquest context que, si estem atents, un dia apareix aquell fantàstic moment en què alguna cosa del que s'està parlant captiva a tot el grup. Aquest és precisament el punt de partida del projecte.

Llavors els mestres decideixen com enfocar-lo, quina part del currículum es treballarà, quines preguntes s'han de fer al grup perquè puguin investigar... I s'obre un temps per anar desenvolupant les preguntes que ja han sorgit dels infants.

El projecte és un procés obert que es va construint entre mestres i infants, decidint quins experiments es duen a terme per esbrinar més sobre el tema, quins textos es poden llegir, on es pot buscar més informació, quins llocs seria interessant visitar, a quines persones expertes es pot convidar i quines preguntes se'ls pot fer, a quines conclusions es va arribant, com s'explica a altres persones allò que s'ha après i finalment quins dibuixos, materials amb volum, gràfics i imatges cal utilitzar per fer-se entendre.

L'espai de rotllana i els murals que s'elaboren serveixen per comunicar-nos, per poder compartir les diferents estratègies establertes i les conclusions a les quals s'ha arribat, unes conclusions que de vegades poden arribar a ser contradictòries. És necessari aprendre a defensar l'opinió personal, saber argumentar-la, d'una banda, i de l'altra, cal escoltar els altres creient fermament que el que diuen ens ajuda a pensar, que pot ensenyar-nos alguna cosa que no sabem i, fins i tot, fer-nos canviar d'opinió. El respecte cap a les aportacions dels altres és bàsic. Fins i tot, un comentari que en principi podria semblar un error pot generar converses molt interessants.

Per tot això la metodologia del treball per projectes aporta una riquesa incomparable tant per l'interès per aprendre que desperta com per l'adquisició de les competències bàsiques, ja que aquests coneixements que aprenem van lligats a processos per entendre la vida real.

Veure més

Els espais són ambients de joc, experimentació intuïtiva i de descoberta preparats per l'equip de mestres.

Veure més

Els éssers humans al llarg de la història de la humanitat hem desenvolupat molts llenguatges per expressar-nos estèticament. Som éssers socials i creatius per naturalesa però també en podem aprendre i adquirir els coneixements dels altres.

Veure més

Petits grups heterogenis que en diàleg interactiu realitzen tasques amb la dinamització d'una persona adulta.

Veure més

La psicomotricitat, basada en el joc espontani, és una eina que ajuda a reforçar la confiança i la segurat dels infants.

Veure més

Els projectes desperten l'interès per aprendre: els coneixements que adquirim van lligats a processos per entendre la vida real.

Veure més

El moment de l'entrada i la sortida de l'escola s'acompanyen amb música.

Veure més

Esmorzem fruita i fruits secs i al menjador tenim cuina pròpia, ecològica, de temporada i de proximitat.

Veure més

Servei d'Acollida Matinal, Servei d'Acollida Vespertina, activitats complementàries i casals