Psicomotricitat

A l'escola partim de la Pràctica Psicomotriu d'en Bernard Aucouturier. Es basa en el joc espontani de l'infant que, dins la sala i sota la mirada i l'acompanyament de l'adult, gaudeix d'un lloc privilegiat on poder sentir el plaer de fer, de ser i de pensar.

L'adult li ofereix un temps i un espai amb materials neutres que poden tenir utilitats diverses, en un marc de seguretat física i psíquica. Utilitza estratègies per tal que els nens i les nenes puguin realitzar el seu itinerari maduratiu, augmentant la confiança i seguretat en sí mateixos.

A la sala es desenvolupen activitats individuals i grupals que possibiliten la relació, la comunicació i la creació de vincles entre iguals i amb els adults.

Els jocs sensoriomotrius que es donen permeten als infants experimentar i desenvolupar diferents habilitats motrius, així com el jocs simbòlics els permeten exterioritzar les seves vivències i inquietuds.

A nivell intel·lectual, el joc que es produeix estimula les seves capacitats de pensament i creativitat, amb accions que els porten a provar, relacionar, comprendre, anticipar, inventar...

El pas a primària es fa tenint en compte el moment evolutiu en què es van trobant els infants. El Treball del Cos és el títol de les sessions que engloben diferents propostes que parteixen en un inici del joc espontani per treballar la consciència corporal, les competències motrius i els jocs reglats i esportius.

Veure més

Els espais són ambients de joc, experimentació intuïtiva i de descoberta preparats per l'equip de mestres.

Veure més

Els éssers humans al llarg de la història de la humanitat hem desenvolupat molts llenguatges per expressar-nos estèticament. Som éssers socials i creatius per naturalesa però també en podem aprendre i adquirir els coneixements dels altres.

Veure més

Petits grups heterogenis que en diàleg interactiu realitzen tasques amb la dinamització d'una persona adulta.

Veure més

La psicomotricitat, basada en el joc espontani, és una eina que ajuda a reforçar la confiança i la segurat dels infants.

Veure més

Els projectes desperten l'interès per aprendre: els coneixements que adquirim van lligats a processos per entendre la vida real.

Veure més

El moment de l'entrada i la sortida de l'escola s'acompanyen amb música.

Veure més

Esmorzem fruita i fruits secs i al menjador tenim cuina pròpia, ecològica, de temporada i de proximitat.

Veure més

Servei d'Acollida Matinal, Servei d'Acollida Vespertina, activitats complementàries i casals